HANDELSBETINGELSER

PRODUKTINFORMATION:

På mktrade.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til

PRISER:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt MK Porte accepterer ordren. Alle priser er inkl. moms.

BESTILLING:

Præsentation af varer sammen med en pris på mktrade.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra mktrade.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til mktrade.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og mktrade.dk er først indgået, når mktrade.dk ved en ordrebekræftelse accepterer det af købers afgivne tilbud.

BETALING:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra  Porte.

RISIKOEN FOR HÆNDELIG UNDERGANG ELLER FORRINGELSE:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

REKLAMATION:

Ved køb en garageport samt andre produkter på mktrade.dk gælder følgende: Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter køber har opdaget manglen ske til mktrade.dk indenfor rimelig tid efter varens modtagelse, senest dagen 14 dage efter varemodtagelsen. Køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen. Ellers mister køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI:

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for mktrade.dk’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

FORTRYDELSESRET

Meddeler køber mktrade.dk, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler mktrade.dk det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Det skal være muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

MK Trade ApS betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden https://www.mktrade.dk  drives af firmaet:

 

FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER:

MK Porte forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

LINKS:

PBS – Pengeinstitutternes Betalings Service – www.pbs.dk

FDIH / Forbrugerrådet – www.fdih.dk

Forbrugerstyrelsen – www.forbrug.dk

Forbrugerrådet – www.forbrugerraadet.dk

Forbrugerinformation – www.forbrug.dk